ต่อโชคขนส่ง

 

 

 

 

 

    

 

        ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต่อโชคขนส่ง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าและกระ


จายสินค้าอุปโภคบริโภคในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร  มายาวนานกว่า 20 ปี  ด้วยการขน


ส่งที่รวดเร็ว ได้มาตรฐาน ในราคายุติธรรม  พร้อมทั้งมีทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการ  ทำให้ห้างหุ้น


ส่วนจำกัด  ต่อโชคขนส่ง  เป็นบริษัทขนส่งอันดับ  1  ในจังหวัดสกลนคร  โดยที่ผ่านมีบริษัทชั้นนำ


ขนาดใหญ่ได้ไว้วางใจให้เราบริการ   อาทิเช่น  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน),


บริษัท ดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด, บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด, บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์


จำกัด, บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)ฯลฯ        นอกจากนี้ทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต่อโชคขนส่ง ยังได้ทำประกันสินค้าให้กับรถบรรทุกทุก


คันเพื่อให้ท่านสบายใจได้ว่า จะมีผู้คุ้มครองสินค้าของท่านไปส่งยังจุดหมายปลายได้อย่างปลอดภัย