ต่อโชคขนส่ง


         ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต่อโชคขนส่ง จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 โดยให้บริการด้าน


การขนส่งสินค้าและเป็นศูนย์กระจายสินค้าแบบมาตรฐานด้วยรถสิบล้อ รถเทลเลอร์ รถพ่วง 

 

 

วิสัยทัศน์


          " มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นธุรกิจขนส่ง "พันธกิจ


          มุ่งเน้นการให้บริการขนส่งสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้


บริการเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อ


เนื่อง

 
 


ที่ตั้งบริษัท
 

ชื่อบริษัท :: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต่อโชคขนส่ง

ที่ตั้ง :: 428 หมู่1 ถ.สกลนคร-กาฬสินธุ์ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :: 0-4735-37000-32-1


การติดต่อ


E-mail  :: torchok_transport@hotmail.com

Phone. :: 042-090420

Fax      :: 042-090421

Line ID :: 042747289