คำถามที่ถามบ่อย

 

 

 

 

1.จัดส่งสินค้าภายในกี่วัน ?

 

 

          -ประมาณ 2-4 วัน ขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าในสต็อกและสภาพอากาศ โดยที่นอกตัวอำเภอเมือง


อาจได้รับสินค้าช้ากว่าที่กำหนดเล็กน้อย
2.ส่งสินค้าด่วนได้หรือไม่?          -สามารถทำได้ในบางกรณีเท่านั้น เนื่องจากบ่อยครั้งลูกค้ามาส่งสินค้าด่วนโดยไม่ได้แจ้งให้ทาง


ขนส่งทราบล่วงหน้า, มาส่งสินค้าหลังจากที่รถออกไปแล้ว, สินค้าที่มีน้ำหนักมากต้องวางสินค้าไว้ล่าง


สุด ทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าแบบด่วนได้ วิธีที่ทางบริษัทแนะนำคือ


          1.โทรสอบถามข้อมูลรถล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง ที่เบอร์ 02-1009095 , 063-8912355


          2.ประมาณวันที่ต้องการให้สินค้าถึงผู้รับ


          3.มาส่งสินค้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

          หากสามารถจัดส่งได้ทางขนส่งจะรับและจัดส่งสินค้าให้ทันเวลาตามที่ลูกค้ากำหนด ทั้งนี้การส่ง


สินค้าด่วนอาจทำให้มีราคาค่าขนส่งสูงกว่าปกติได้จึงควรถามราคาสินค้าก่อนส่งทุกครั้ง
3.ต้องการส่งสินค้าจำนวนมากทำอย่างไร ?          ถ้าหากสินค้าจำนวนมากจนกือบเต็มหรือเต็มคันรถควรใช้บริการแบบเหมารถทั้งคันเนื่องจาก


ราคาถูกกว่า สามารถรับส่งได้สะดวกและรวดเร็วกว่าการส่งแบบสินค้าปลีก หากส่งสินค้าจำนวนมาก


แต่ไม่เต็มคันรถ  ควรสอบถามทางบริษัทก่อนทุกครั้งว่ามีรถที่สามารถใส่สินค้าได้ในวันที่ตกลงกันได้


หรือไม่
4.คิดราคาขนส่งสินค้าอย่างไร ?

 


            ราคาของสินค้าจะขึ้นอยู่กับ


         1.ประเภทและมูลค่าของสินค้า หากเป็นสินค้ามีมูลค่าสูง ราคาก็อาจสูงกว่าปกติได้


         2.ขนาดของสินค้า สินค้าขนาดใหญ่จะมีค่าขนส่งสูงกว่าสินค้าขนาดเล็ก


         3.น้ำหนักของสินค้า สินค้าที่มีน้ำหนักมากกว่าจะมีค่าขนส่งสูงกว่าสินค้าขนาดเล็ก


         4.ระยะทางที่จัดส่ง การส่งสินค้านอกตัวเมืองสกลนคร เช่น อ.พังโคน(ประมาณ 50 กม.จากตัว


เมือง) อ.สว่างแดนดิน(ประมาณ 80 กม.จากตัวเมือง) อ.นาแก(ประมาณ 50 กม.จากตัวเมือง) จะมีค่า


ขนส่งที่สูงกว่าการรับสินค้าเองและการส่งสินค้าในตัวเมือง


          5.ความรวดเร็วในการจัดส่ง(กรณีสินค้าด่วน) ในบางกรณีที่สามารถส่งสินค้าด่วนได้อาจทำให้


ค่าขนส่งสินค้าสูงกว่าการส่งปกติ

5.กลัวสินค้าเสียหายต้องทำอย่างไร ?          -เนื่่องจากการส่งสินค้าจำนวนมากอาจทำเกิดให้เกิดอุบัติเหตุและความเสียหายแก่สินค้าได้ เช่น


แรงเหวี่ยงของตัวรถ แรงกระแทกของตัวรถกับถนน การขึ้นลงสินค้า ฯลฯ ดังนั้นการป้องกันสินค้าตั้งแต่


ผู้มาส่งจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยได้มาก โดยการ


          1.บอกประเภทของสินค้าให้ถูกต้องกับสินค้าที่นำมาส่งเพราะจะทำให้ทางบริษัทรู้ว่าเป็นสินค้า


อะไรและต้องระมัดระวังอย่างไร


          2.แพ็คสินค้าให้แข็งแรงด้วยกล่องที่สามารถรับน้ำหนักและแรงกระแทกจากสิ่งอื่นได้ดี สินค้า


ขนาดใหญ่ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องถ่ายเอกสาร ควรเพ็คใส่ลังไม้ซึ่งสามารถจ้างร้านรับจ้างทำลัง


ไม้ทั่วไปทำได้ หากเป็นสินค้าเสียหายง่าย ควรหุ้มด้วยโฟมหรือวัสดุอื่นๆที่มีความนุ่มเพื่อลดแรงกระ-


แทกขณะลำเลียงสินค้า แต่หากสินค้าสามารถเครมได้ควรแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า

 


 


6.ต้องการให้รถไปรับสินค้าที่บริษัทได้หรือไม่ ?          -ได้บางประเภท เช่น สินค้าหนักมาก ไม่สามารถใส่รถวิ่งมาส่งที่ขนส่งได้หรือสินค้าจำนวนมากๆ


ซึ่งต้องติดต่อกับทางขนส่งสาขากรุงเทพฯ ว่ามีรถที่สามารถใส่สินค้าได้หรือไม่ หรือรถขึ้นสินค้าไปแล้ว


ซึ่งในส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามแต่ระยะทางที่ไปรับสินค้าด้วย

 

 

 


7.เหมารถทั้งคันทำอย่างไร ?          - ท่านสามารถติดต่อไปที่พนักงานสำนักงานใหญ่(สาขาสกลนคร)เพื่อแจ้งตำแหน่งที่รับสินค้า


และส่งสินค้า จากนั้นจึงตกลงราคาซึ่งเงื่อนไขของราคาจะคิดจากประเภทของสินค้า ระยะทางในตำ-


แหน่งที่รับส่ง ประเภทของรถที่ใส่ ราคาน้ำมันในขณะนั้น จำนวนของพนักงานที่ขึ้นลงสินค้า หรือปัจจัย


อื่นๆที่มีผลต่อการส่งสินค้าหรือสภาพแวดล้อมในขณะนั้น.

 
 

                                      หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่

                                    หจก.ต่อโชคขนส่ง สำนักงานใหญ่ (สาขาสกลนคร)


                                  (เหมารถทั้งคัน การรับสินค้า บัญชี เงื่อนไขต่างๆ ฯลฯ)

 

                           โทร. 087-8613993 , 042-090420  โทรสาร. 042-090421                                              หจก.ต่อโชคขนส่ง (สาขากรุงเทพ)


                                              (การส่งสินค้าปลีก รถส่งสินค้าปลีก)

 

                                        โทร. 02-1009095  มือถือ 063-8912355